Vi erbjuder följande tjänster

Redovisning

  • Bokföriing
  • Bokslut
  • Deklaration
  • Ekonomisk förvaltning
  • Fakturering
  • Löneadminastration
  • Årsredovisning

Skatterådgivning

Bolagbildning

Uthyrning av personal

  • Ekonomichefer
  • Redovisningsassistenter
  • Redovisningskonsulter