Snabbfakta

Datum för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag (med omsättning på högst 40 miljoner kronor)

Aktuella datum för 2019: Den 12 varje månad förutom januari och augusti, då gäller den 17e.

Deklarationspliktsgräns för fysisk person, beskattningsåret 2018: 18.246:- 2019: 19.670:- PGI- pensionsgrundande inkomst. Högsta PGI -483 000 kr (taxerad inkomst 419 703 kr) SGI- sjukpenningsgrundande inkomst. 8 PBB (prisbasbelopp) 372 000 kr. För föräldrapenning gäller 10 PBB 465 000 kr.

 

Snabbfakta 2019 (2018)

Arbetsgivaravgifter, födda 1954 eller senare 31,42%
Arbetsgivaravgifter, födda 1938-1953 16,36%
Egenavgifter, födda 1954 eller senare 28,97%
Egenavgifter, födda 1938-1953 16,36%
Löneskatt på förvärvsinkomster födda 1937 eller tidigare 6,15%
Löneskatt på förvärvsinkomst passiv näringsverksamhet 24,26%
Löneskatt på pensionspremier 24,26%
Prisbasbelopp 46.500:-( 45.500:-)
Dagtraktamente 230:-
Nattschablon 115:-
Skattefri bilersättning egen bil 18,50/mil
Skattefri bilersättning förmånsbil 9,5/mil
Gåvor anställda
-Julgåvor
-Jubileumsgåvor
-Minnesgåvor
450:-, 1.350:- , 15.000:-
Direktavdrag inventarier  23.250:-(22.750:-)